KONTAKT

Skontaktuj si� z nami:

O�RODEK SZKOLENIA "LIWAX"
BIURO OBS�UGI KLIENTA


ul. Bielawska 3
02-511 W a r s z a w a - Mokot�w


BIURO: 784 034 264
Mobile: 600 495 490
Mobile: 784 034 254

e-mail: biuro@liwax.com.pl

e-mail: szkolenia@liwax.com.plPrzedstawiciel firmy na terenie m. Wroc�aw i Legnica

Tomasz Gnabasik - Specjalista ds. BHP
Mobile: 784 034 254
e-mail: tomasz.gnabasik@liwax.com.pl