OŽRODEK SZKOLENIA "LIWAX" BIURO OBSúUGI KLIENTA
ul. Bielawska 3
02-511 Warszawa - Mokotˇw

BIURO: 784 034 264
Mobile: 600 495 490
Mobile: 784 034 254

e-mail: biuro@liwax.com.pl  
e-mail: szkolenia@liwax.com.pl

Przedstawiciel firmy na terenie m. WROCúAW
Tomasz Gnabasik - Specjalista ds BHP
Mobile: 784 034 254
e-mail: tomasz.gnabasik@liwax.com.pl

MISJA

LIWAX BHP - jest specjalist´┐Ż w bran´┐Ży bezpiecze´┐Żstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo´┐Żarowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. LIWAX BHP, to kompetentna i rzetelna obs´┐Żuga szkoleniowo-doradcza dla przedsi´┐Żbiorstw i instytucji. Obszarem dzia´┐Żania firmy LIWAX BHP jest Warszawa i Wroc´┐Żaw. Posiadamy status O´┐Żrodka Szkoleniowego i jeste´┐Żmy partnerem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Wieloletnie do´┐Żwiadczenie dydaktyczne, wsp´┐Ż´┐Żpraca z wykwalifikowanymi specjalistami praktykami i wysoki poziom merytoryczny sprawiaj´┐Ż, ´┐Że szkolenie BHP z LIWAX to bezpieczny i pewny wyb´┐Żr.

Oferujemy tak´┐Że kompleksow´┐Ż obs´┐Żug´┐Ż w dziedzinie bezpiecze´┐Żstwa i higieny pracy w ramach outsourcingu. Zadowoleni klienci z Warszawy i Wroc´┐Żawia potwierdzaj´┐Ż skuteczno´┐Ż´┐Ż specjalist´┐Żw w ramach profesjonalnej pomocy w przeprowadzaniu dochodze´┐Ż powypadkowych, sporz´┐Żdzaniu powypadkowej dokumentacji oraz ocenie ryzyka zawodowego.

Partnerzy:


pifs
Wype│nij


PrzeÂlemy wycenŕ us│ug dla Twojej firmy.

elearning