Kompleksowe usługi
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Oferta szkoleń

Outsourcing BHP

Analiza stanu BHP

Ocena ryzyka zawodowego

Wypadki

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Oferta szkoleń

Oferujemy szkolenia BHP wstępne ogólne, szkolenia okresowe, szkolenia online oraz szkolenia specjalistyczne. Zapewniamy wykładowców praktyków.
czytaj więcej

Outsourcing BHP

Decyzja o przekazaniu spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy firmie zewnętrznej, jest przede wszystkim sposobem na obniżenie kosztów .
czytaj więcej

Analiza stanu BHP

Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz analizę warunków pracy. Po przeprowadzonym przeglądzie...
czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe – oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą...
czytaj więcej

Wypadki

Ryzyko zawodowe – oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą...
czytaj więcej