Szkolenia BHP

Oferujemy szkolenia BHP:

 • szkolenie wstępne ogólne dla osób:
  • nowo zatrudnionych,
  • odbywających praktyczną naukę zawodu,
  • odbywających praktykę studencką,
 • szkolenie okresowe dla:
  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników  na stanowiskach robotniczych,
  • służb bezpieczeństwa i higieny pracy (w formie samokształcenia kierowanego),
 • szkolenie ON-LINE
  • szkolenia okresowe bhp dla:
   • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
   • pracowników inżynieryjno-technicznych,
   • pracowników administracyjno-biurowych,

W ofercie naszej posiadamy również szkolenia specjalistyczne:

 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • ochrona przeciwpożarowa.

W działalności szkoleniowej zapewniamy wykładowców praktyków.