Ryzyko

Co to jest „ryzyko zawodowe”?

Ryzyko zawodowe – oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków  zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych, występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy.

Czy przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego przez pracodawcę jest konieczne?

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z ustawy „Kodeks pracy”.

Zastanawiacie się Państwo jak poradzić sobie z tym zagadnieniem ?

Chętnie Państwu w tym pomożemy. Zdefiniujemy zagrożenia, oszacujemy ryzyko zawodowe, sporządzimy dokumentację, zalecimy odpowiednie środki profilaktyczne minimalizujące narażenie pracowników na zagrożenia chorobowe i wypadkowe.

Kiedy przeprowadzamy następną ocenę ryzyka na stanowisku pracy?

  • przy wprowadzaniu zmian organizacyjno-technologicznych,
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  • w razie zaistnienia wypadku przy pracy,
  • po upływie 5 lat.