Wypadki

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc
w przeprowadzeniu postępowania wypadkowego
oraz sporządzeniu dokumentacji powypadkowej.

Specjaliści firmy LIWAX, poprowadzą sprawnie sprawy związane z wypadkiem:

 • przy pracy,
 • podczas pracy zdalnej,
 • w podróży służbowej,
 • w drodze do pracy i z pracy.

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy  w związku z wypadkiem przy pracy ?

 • zapewnić udzielenie I pomocy osobom poszkodowanym,
 • niezwłocznie powiadomić właściwego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy oraz Prokuratora o śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym wypadku przy pracy,
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
 • powołać zespół powypadkowy,
 • ustalić okoliczności i przyczyny wypadku,
 • sporządzić dokumentację wypadkową,
 • zastosować środki zapobiegawcze.

Ile mamy czasu na sporządzenie „Protokołu wypadkowego” ?

 • 14 dni od daty zgłoszenia zdarzenia przez osobę poszkodowaną i zakwalifikowania zdarzenia jako wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, wypadku w drodze.