Analiza BHP

Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz  analizę warunków pracy.

Po przeprowadzonym przeglądzie przygotowujemy dla Państwa protokół, w którym wykazujemy zgodności i niezgodności z obowiązującym stanem prawnym.